Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wynosi kilka miesięcy.

Ruch spraw w 2017 r. przedstawia się następująco:

 

 

Miesiąc

Wydział

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

ZAŁATWIONE

Pozostało na okres następny

Łącznie

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń

I

275 133 79 64 15 329

II

136 86 74 62 12 148

Razem

411 219 153 126 27 477

Luty

I

329 83 102 76 26 310

II

148 88 55 35 20 181

Razem

477 171 157 111 46 491

Marzec

I

310 96 166 140 26 240

II

181 108 87 72 15 202

Razem

491 204 253 212 41 442

Kwiecień

I

240 124 94 62 32 270

II

202 86 98 66 32 190

Razem

442 210 192 128 64 460

Maj

I

270 101 112 67 45 259

 II

190 77 75 51 24 192

Razem 

460 178 187 118 69 451

Czerwiec

I

259 102 108 74 34 253

II

192 117 101 70 31 208

Razem

451 219 209 144 65 461

Lipiec

I

253 145 66 41 25 332

II

208 90 38 24 14 260

Razem

461 235 104 65 39 592

Sierpień

I

332 443 77 37 40 698

II

260 144 45 27 18 359

Razem

592 587 122 64 58 1057

Wrzesień

I

698 219 81 52 29 836

II

359 93 82 62 20 370

Razem

1057 312 163 114 49 1206

Październik

I

836 233 131 91 40 938

II

370 105 108 84 24 367

Razem

1206 338 239 175 64 1305

Listopad

I

938 185 308 185 123 815

II

367 79 139 115 24 307

Razem

1305 264 447 300 147 1122

Grudzień

I

815 46 545 407 138 316

II

307 91 114 101 13 284

Razem

1122 137 659 508 151 600
 

 

 

 

podstawa prawna:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  19-01-2018 08:49
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 15997
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
15-950 Białystok
ul. H.Sienkiewicza 84
NIP: 966-08-59-348 REGON: 052222639
Numer konta: 07101010490041412231000000

Wydział Informacji Sądowej:

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
strona www: bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30

Biuro podawcze Sądu czynne:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×