Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wynosi kilka miesięcy.

Ruch spraw w 2018 r. przedstawia się następująco:

 

 

Miesiąc

Wydział

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

ZAŁATWIONE

Pozostało na okres następny

Łącznie

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń

I

316 70 165 44 121 221

II

284 91 88 69 19 287

Razem

600 161 253 113 140 508

Luty

I

221 104 100 63 37 225

II

287 73 97 68 29 263

Razem

508 177 197 131 66 488

Marzec

I

225 50 69 63 6 206

II

263 78 94 69 25 247

Razem

488 128 163 132 31 453

Kwiecień

I

206 42 96 73 23 152

II

247 120 116 81 33 253

Razem

453 162 210 154 56 405

Maj

I

152 72 82 62 20 142

 II

253 94 92 63 29 255

Razem 

405 166 174 125 49 397

Czerwiec

I

           

II

           

Razem

           

Lipiec

I

           

II

           

Razem

           

Sierpień

I

           

II

           

Razem

           

Wrzesień

I

           

II

           

Razem

           

Październik

I

           

II

           

Razem

           

Listopad

I

           

II

           

Razem

           

Grudzień

I

           

II

           

Razem

           
 

 

 

 

podstawa prawna:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  11-06-2018 10:43
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 17335
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
15-950 Białystok
ul. H.Sienkiewicza 84
NIP: 966-08-59-348 REGON: 052222639
Numer konta: 07101010490041412231000000

Wydział Informacji Sądowej:

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
strona www: bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30

Biuro podawcze Sądu czynne:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×