Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wynosi kilka miesięcy.

Ruch spraw w 2018 r. przedstawia się następująco:

 

 

Miesiąc

Wydział

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

ZAŁATWIONE

Pozostało na okres następny

Łącznie

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń

I

316 70 165 44 121 221

II

284 91 88 69 19 287

Razem

600 161 253 113 140 508

Luty

I

           

II

           

Razem

           

Marzec

I

           

II

           

Razem

           

Kwiecień

I

           

II

           

Razem

           

Maj

I

           

 II

           

Razem 

           

Czerwiec

I

           

II

           

Razem

           

Lipiec

I

           

II

           

Razem

           

Sierpień

I

           

II

           

Razem

           

Wrzesień

I

           

II

           

Razem

           

Październik

I

           

II

           

Razem

           

Listopad

I

           

II

           

Razem

           

Grudzień

I

           

II

           

Razem

           
 

 

 

 

podstawa prawna:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  14-02-2018 08:13
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 16358
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
15-950 Białystok
ul. H.Sienkiewicza 84
NIP: 966-08-59-348 REGON: 052222639
Numer konta: 07101010490041412231000000

Wydział Informacji Sądowej:

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
strona www: bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30

Biuro podawcze Sądu czynne:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×