Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W sekretariatach sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • zbiory: wokand, wydanych orzeczeń, itp.;
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe;
 • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno-organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu, których dokonuje się wg ustalonych wzorów i niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia. Repertoria, skorowidze i księgi pomocnicze, zwane księgami biurowymi, prowadzi się w zasadzie systemem roczników z numeracją od początku roku.

Repertoria służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy.

W każdym wydziale prowadzi się:

 • wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono;
 • kontrolkę wysyłanych akt,
 • zbiór wokand w porządku chronologicznym,
 • zbiór wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne,
 • zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo-odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego,
 • kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych w fazie postępowania międzyinstancyjnego.

Na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału mogą być także prowadzone - poza wymienionymi - inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Podstawa prawna:

 • zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:16
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 7799
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
15-950 Białystok
ul. H.Sienkiewicza 84
NIP: 966-08-59-348 REGON: 052222639
Numer konta: 07101010490041412231000000

Wydział Informacji Sądowej:

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
strona www: bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30

Biuro podawcze Sądu czynne:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×